Autor: Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

Důležité

Něco pro zasmání, i když já bych spíš řekl, že je to veřejné tajemství.

Toto mi dnes přišlo na FB. Smutně veselé.

Přečtěte si
Důležité

Jak nás genetické inženýrství v příštím století změní. Toto je titulek stránky TIME, který vyšel 11. ledna1999

Proč je tento obrázek odstraňován? Co pak asi bylo v tomto čísle časopisu TIME? Vlastní někdo tento výtisk, abychom mohli hlavní článek zveřejnit? Esoterika učí, což je bílá magie, ŽE VŠE ŠPATNÉ, CO CHTĚJÍ LIDSTVU UDĚLAT, SE MUSÍ DOPŘEDU ZVEŘEJNIT! Takže je jasné, že někdo si dal tu práci a hledal. Ač žijeme v době, […]

Přečtěte si
Důležité

Velký odstřel započal a bude hůř. „A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí.“ (Zjevení 9. kap. 15 verš)

To, co byla pro mnohé pouhá konspirace, se nyní stává skutečností. Nejenom, že bylo prokázáno, že Cokoliv 19 je biologická zbraň, uměle vytvořená za zdmi laboratoří, protože 4 aminokyseliny na hrotech viru nikdy nedá příroda dohromady, protože polarita aminokyselin je kladná a vzájemně se odpuzují, ale i to, že vpichy po takzvané mňamce jsou magnetické […]

Přečtěte si
Důležité

Pro ty, kdo hledají PRAVDU a porozumění: „Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:9,10)

Těmito to dvěma verši je ukončen velmi důležitý první obraz ze 13. kapitoly Zjevení a je to klíč k pochopení 37. až 39. kapitoly Biblické knihy Ezekiel. Kéž hledáme moudrost u našeho Stvořitele, našeho nebeského Otce, JeHoVaH vojsk ve jménu Jehošuy Krista. Toto je určeno svatým, tedy těm, jenž s Kristem zvítězí nad Gogem ze […]

Přečtěte si
Zdroj: Rozhovor na RŽ plus ze dne 12.8.2019
Důležité

Pane Zaorálku, kdybych vám řekl co pro mne jako člověk jste, musel bych to zvířátko urazit! Vy si dovolujete mluvit o nějaké SPRAVEDLNOSTI?

Dnes mi ten pán, JEHOŽ JEDINOU KVALIFIKACÍ JE MLÁTIT HUBOU, kterého tu živíme už 30 let z našich daní a JE TUDÍŽ NAŠIM ZAMĚSTNANCEM, mi opět ukázal jaká je žumpa a odpad. Celá ta vláda Satanových sluhů by měla okamžitě podat demisi, ale vím, že stejně by je nahradila jen jiná sestava podobných sluhů. Vy […]

Přečtěte si
Důležité

Dnes jenom krátce. Výzva švýcarského právníka k Cokoliv 19 a jeho testování.

Ať je toto krátké video varováním pro všechny, kdo si myslí, že vyváznou z trestní odpovědnosti na MEGAPODVODU COKOLIV 19. Norimberg 2. není fikce. Přišel čas, aby byla NIČEMNOST ZNIČENA A SPRAVEDLIVĚ POTRESTÁNA!!!! Je psáno: „Viděl jsem Jehovu stát nad oltářem, a řekl: Udeř hlavici sloupu, aby se zakymácely prahy. A odřízni je u hlavy, […]

Přečtěte si