Ať se tak stane!

Svatý, Svatý, nebeský Otče, Pane JHVH zástupů, shromáždi dnes po západu slunce svůj lid, aby si připomněli Tvou Smlouvu o království, kterou uzavřel Tvůj Syn, náš Král, se svými učedníky při poslední večeři. posvěť je prosím, symbolickou krví Beránka na této večeři, prosím. Otevři všem jejich oči. Dny jsou ničemné a my jsme jen ovce Tvé pastvy Otče.
Zhřešili jsme proti Tobě, jsme nehodnotný lid. Přesto jsi nás nezanechal, přesto nám věnuješ svou POZORNOST. Kdyby jen poznali, jak moc jsi miloval Svět (lidstvo), že jsi pro něj sám, skrze milovaného SYNA, zaplatil za naše hříchy. Ty, který jsi SVATÝ OTČE. U tebe nikdy nebyla myšlenka na to, že by se proti Tobě Tvé vlastní stvoření obrátilo, protože víš, že to, co tvoříš, že vždy DOBRÉ, že je to LÁSKYPLNÉ NAPLNĚNÍ TVÉ SKUTEČNÉ PODSTATY, TVÉHO CHARAKTERU.
Ať se děje Tvá vůle Otče, ne ta naše, plná snů a osobních přání a tužeb. Dej nám prosím pochopení, proč je dnešní večer vyjímečný. Ty víš nejlépe, jak učinit naši cestu dobrou a úspěšnou. Proč bychom neměli naslouchat Tvému hlasu Otče, když nás svoláváš do Své náruče, když nám říkáš:“Rozhodně tě neztratí, rozhodně tě nezanechám!“.
Kdo se Tě skutečně nebude bát, v den Tvého hněvu? Vždyť Tvá vlastní úroda je připravena ke žni.
Dovol Otče prosím, abychom všichni vstoupili do Tvého odpočinku, poznali, co je to skutečný SABAT. Děkujeme Ti Otče za SPRAVEDLIVÉHO KRÁLE, syna člověka, který sestoupil z Tvé náruče, aby nás vykoupil. Za to jsi jej korunoval nesmrtelností a učinil jsi jej pro nás Věčným otcem, Knížetem pokoje, Veleknězem, podle způsobu Melchizedeka. Tobě Otče patří Sláva a Chvála na věky.

Amen

Budu sdílet 💕 Dám like 👍🏻 Pošlu dar 💳 🍩
  •  
  •  
  •  

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít