Den: 22. 1. 2023

TOP Zprávy

Referendum na Slovensku, co nám oznamují výsledky?

Četlo: 351 Na FB se objevil v jedné skupině tento optimistický příspěvek: „SLOVENSKO SA PREBÚDZA – JE NÁS 1 MILIÓN a stošesťdesiattritisíc a päťstoosemdesitšesť tých , ktorým nie je ľahostajný osud našej prekrásnej krajiny, o čom hovoria aj výsledky referenda 2023 o zmene Ústavy SR: účasť: 1 193 198 voličov (27,25 %) odpoveď „ÁNO“: 1 163 586 hlasov (97,51 %) […]

Přečtěte si