Den: 14. 7. 2021

Důležité

Druhá část – V KONEČNÉ ČÁSTI DNŮ SE STANE. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

V minulém článku jsme si poukázali na to, jak se postupně naplnila časová období, která předložil Daniel ve své knize. Zaznamenal jsem jednu negativní reakci a určitě se našlo víc takových lidí. Jim bych rád vzkázal, že nečiním nic, než to, co mne učí svým Duchem nebeský Otec a že pokud toto nebudou dělat i […]

Přečtěte si