Den: 12. 7. 2021

Důležité

První část- ČASOVÁ OBDOBÍ. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

Dnešní rozbor začnu tím, co nechal nebeský Otec, JeHoVaH vojsk zapsat skrze vidění Danielovi, velmi žádoucímu muži, jenž žil pod vládou Chaldejců, aby se to v konečné části dnů, v ČASE KONCE naplnilo a vy tohoto naplnění jste očitými svědky. Přesto mnozí nevidíte, ale bude vám dáno to vidět. Věnujme prosím pozornost části Danielova vidění, […]

Přečtěte si