Den: 1. 6. 2021

Důležité

Jak nás genetické inženýrství v příštím století změní. Toto je titulek stránky TIME, který vyšel 11. ledna1999

Proč je tento obrázek odstraňován? Co pak asi bylo v tomto čísle časopisu TIME? Vlastní někdo tento výtisk, abychom mohli hlavní článek zveřejnit? Esoterika učí, což je bílá magie, ŽE VŠE ŠPATNÉ, CO CHTĚJÍ LIDSTVU UDĚLAT, SE MUSÍ DOPŘEDU ZVEŘEJNIT! Takže je jasné, že někdo si dal tu práci a hledal. Ač žijeme v době, […]

Přečtěte si
Důležité

Velký odstřel započal a bude hůř. „A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí.“ (Zjevení 9. kap. 15 verš)

To, co byla pro mnohé pouhá konspirace, se nyní stává skutečností. Nejenom, že bylo prokázáno, že Cokoliv 19 je biologická zbraň, uměle vytvořená za zdmi laboratoří, protože 4 aminokyseliny na hrotech viru nikdy nedá příroda dohromady, protože polarita aminokyselin je kladná a vzájemně se odpuzují, ale i to, že vpichy po takzvané mňamce jsou magnetické […]

Přečtěte si