Den: 21. 4. 2021

Důležité

Všem kdo o mne klopýtají.

Drazí čtenáři, zvláště vy, kdo toužíte porozumět Právu a Spravedlnosti spolu s Milosrdenstvím našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha a jeho Syna Jehošuy. Píši tyto řádky 20.4.2021 od 14. hodin. Proč vám sděluji čas? Je to proto, abyste porozuměli tomu, že své myšlenky formuluji před projevem Vladimíra Vladimíroviče Putina, který má změnit VŠE! Mohu se jenom domnívat co […]

Přečtěte si