Den: 14. 4. 2021

Důležité iZbible

Celému společenství bratrů. Do všech sborů jenž se hlásí k poselství Kristovy DOBRÉ ZPÁVY.

Kéž máte plnou nezaslouženou laskavost a Pokoj jenž pochází od Krista a našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha. Ač nepřítomen v těle, přesto přítomen v Duchu, chci vybídnout všechny, jenž hovoří stejným jazykem a nebo mu rozumí, aby si toto zamyšlení nenechali jenom pro sebe, ale aby překládali ti, jenž k tomu budou podníceni Otcovým a […]

Přečtěte si