Den: 19. 10. 2020

DůležitéiZbiblePolitika

Jak jsem informoval včera, policejní provokace potvrzují očití svědkové

Ze všech možných stran lze slyšet toto: Žalozpěv nad politiky země Tak už jsme zase v policejním státě a nejsme okupováni. Dneska totiž stačí, když vláda zatlačí, na policejní orgány. Pak je z toho mela, jak bylo vidět včera, připravují tajné programy. K vůli bezpečnosti, vlastní vyjímečnosti, lidi mají za burany. Na co zapomněli, ti […]

Přečtěte si
DůležitéiZbiblePolitika

Šiřte mezi zdravotníky, mezi těmi, kdo slouží v represivních složkách, aby se nemohli vymlouvat, že neví co chrání.

Velmi vás prosím, drazí spoluobčané, máme právo na informace. Je na nás, zda si ověříme co bylo zjištěno. Velké soužení, které udeřilo, tu není připuštěno proto, aby někdo umřel, ale aby si lidé začali konečně všímat, kdo skutečně ovládá svět. Že jediné východisko z této světové krize je druhý příchod skutečného Krále, který svůj morální […]

Přečtěte si