18 928 mrtvých a 1,8 milionu vedlejších účinků (50 % vážných) hlášených v databázi Evropské unie o nežádoucích reakcích na injekce COVID-19

18 928 mrtvých a 1,8 milionu vedlejších účinků (50 % vážných) hlášených v databázi Evropské unie o nežádoucích reakcích na injekce COVID-19

V mnoha zemích po celém světě nyní začíná další kolo uzavírání a přijímání opatření, která vylučují občany ze společenského života, pokud nesouhlasí s očkováním smrtící injekcí COVID-19 a nenosí u sebe nějaký průkaz, který je označuje jako „očkované“ (viz Mapování tyranie: Země, kde je očkování povinné), a počet úmrtí po těchto injekcích se stále rychle zvyšuje.

Včera jsme informovali o údajném informátorovi amerického CDC, který tvrdí, že do tří dnů po aplikaci injekcí bylo nahlášeno nejméně 45 000 úmrtí a že tyto informace jsou zatajovány. Viz: Advokát podal žalobu na CDC na základě „čestného prohlášení“ whistleblowera, který tvrdí, že do systému VAERS bylo nahlášeno 45 000 úmrtí – všechna do 3 dnů po aplikaci injekcí COVID-19. A i přesto se zdá, že většina lidí na celém světě stále vůbec neví, kolik úmrtí po injekcích COVID-19 vládní zdravotnické agentury skutečně zaznamenávají, protože korporátní média na celém světě většinou nesmějí informovat o těchto ověřitelných statistikách, které ukazují bezprecedentní množství úmrtí a ochromujících zranění po těchto injekcích, z nichž všechny jsou stále v experimentální fázi a ještě ani nedokončily fázi 3 zkoušek.

To, čeho jsme svědky, je zcela zjevně celosvětová genocida a realizace plánu na snížení světové populace.

Ještě nikdy v moderní, nebo dokonce dávné historii vlády celého světa nejednaly jednotně, aby vnutily lékařský postup všem svým obyvatelům a umlčely všechny nesouhlasící, kteří se snaží bít na poplach, mezi něž patří desítky tisíc lékařů a vědců.

Databáze hlášení podezření na reakce na léky v Evropské unii se jmenuje EudraVigilance a nyní hlásí 18 928 smrtelných případů a 1 823 219 zranění po injekcích přípravku COVID-19.

Předplatitel Health Impact News z Evropy připomněl, že tato databáze vedená v EudraVigilance je určena pouze pro země v Evropě, které jsou součástí Evropské unie (EU), jež zahrnuje 27 zemí.

Celkový počet zemí v Evropě je mnohem vyšší, téměř dvojnásobný, čítá přibližně 50 zemí. (Existují určité rozdíly v názorech na to, které země jsou technicky vzato součástí Evropy).

Jakkoli jsou tedy tato čísla vysoká, NEODRAZUJÍ celou Evropu. Skutečný počet lidí v Evropě, kteří jsou hlášeni jako mrtví nebo zranění v důsledku střelby COVID-19, by byl mnohem vyšší, než uvádíme zde.

Databáze EudraVigilance uvádí, že do 17. července 2021 bylo po injekcích čtyř experimentálních injekcí COVID-19 hlášeno 18 928 úmrtí a 1 823 219 závažných i život ohrožujících následků:

COVID-19 MRNA VAKCÍNA MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VAKCÍNA PFIZER-BIONTECH
VAKCÍNA COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VAKCÍNA JANSSEN (AD26.COV2.S)
Z celkového počtu zaznamenaných poranění tvoří polovinu (904 609) závažná poranění.

„Závažnost poskytuje informaci o podezření na nežádoucí účinek; jako „závažný“ může být klasifikován, pokud odpovídá zdravotní příhodě, která má za následek smrt, je život ohrožující, vyžaduje hospitalizaci, má za následek jiný lékařsky závažný stav nebo prodloužení stávající hospitalizace, má za následek trvalé nebo významné postižení nebo pracovní neschopnost nebo je vrozenou anomálií/porodním defektem.“

Předplatitel Health Impact News v Evropě spustil zprávy pro každý ze čtyř snímků COVID-19, které zde uvádíme. Tento odběratel se k tomu přihlásil dobrovolně a je to spousta práce, aby každou reakci se zraněními a smrtelnými následky zpracoval do tabulky, protože v systému EudraVigilance, který jsme našli, není žádné místo, kde by se všechny výsledky zpracovávaly do tabulky.

Od té doby, co jsme to začali zveřejňovat, počítali čísla i další lidé z Evropy a potvrdili celkové součty*.

Zde jsou souhrnné údaje do 17. července 2021.

Součet nežádoucích reakcí na experimentální mRNA vakcínu Tozinameran (kód BNT162b2,Comirnaty) od společnosti BioNTech/ Pfizer: do 17.7.2021: 8 939 úmrtí a 695 332 vážných následků a to již po několika měsících. Co bude za 1 rok? Za dva???

 

 

19 163 poruch krve a lymfatického systému včetně 107 úmrtí
16 713 poruch srdce vč. 1 271 úmrtí
151 Vrozené, rodinné a genetické poruchy vč. 12 úmrtí
8 784 Poruchy ucha a labyrintu vč. 7 úmrtí
376 Endokrinní poruchy vč. 2 úmrtí
10 408 Oční poruchy vč. 20 úmrtí
63 537 Poruchy trávicího traktu vč. 403 úmrtí
188 523 Celkové poruchy a stavy v místě podání vč. 2 643 úmrtí
657 Poruchy jater a žlučových cest vč. 38 úmrtí
7 639 Poruchy imunitního systému vč. 45 úmrtí
21 627 Infekce a napadení vč. 886 úmrtí
8 215 Poranění, otravy a procedurální komplikace vč. 130 úmrtí
17 151 Vyšetření vč. 304 úmrtí
5 143 Poruchy metabolismu a výživy vč. 164 úmrtí
96 554 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 107 úmrtí
451 Novotvary nezhoubné, zhoubné a blíže neurčené (vč. cyst a polypů) vč. 30 úmrtí
125 160 Poruchy nervového systému vč. 958 úmrtí
586 Těhotenství, puerperium a perinatální stavy vč. 18 úmrtí
128 Problémy s výrobky
12 310 Psychiatrické poruchy vč. 119 úmrtí
2 210 Poruchy ledvin a močových cest vč. 137 úmrtí
5 923 Poruchy reprodukčního systému a prsu vč. 2 úmrtí
30 071 Poruchy dýchacího, hrudního a mediastinálního systému vč. 1 057 úmrtí
33 254 Poruchy kůže a podkožní tkáně vč. 81 úmrtí
1 114 Sociální okolnosti vč. 13 úmrtí
463 Chirurgické a lékařské zákroky vč. 24 úmrtí
19 021 Cévní poruchy vč. 361 úmrtí
Celkové reakce na experimentální mRNA vakcínu mRNA-1273(CX-024414) společnosti Moderna: 5 109 úmrtí a 188 917 zranění do 17.7.2021.

3 401 Poruchy krve a lymfatického systému včetně 42 úmrtí
5 427 Poruchy srdce včetně 558 úmrtí
78 Vrozené, rodinné a genetické poruchy vč. 4 úmrtí
2 400 Poruchy ucha a labyrintu
144 Endokrinní poruchy vč. 1 úmrtí
2 996 Oční poruchy vč. 10 úmrtí
16 461 Poruchy trávicího traktu vč. 189 úmrtí
50 799 Celkové poruchy a stavy v místě podání vč. 2 080 úmrtí
307 Poruchy jater a žlučových cest vč. 18 úmrtí
1 567 Poruchy imunitního systému vč. 6 úmrtí
5 560 Infekce a napadení vč. 308 úmrtí
4 134 Poranění, otravy a procedurální komplikace vč. 97 úmrtí
3 853 Vyšetření včetně 98 úmrtí
1 902 Poruchy metabolismu a výživy vč. 113 úmrtí
23 555 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 97 úmrtí
225 Novotvary nezhoubné, zhoubné a blíže neurčené (včetně cyst a polypů) vč. 22 úmrtí
34 026 Poruchy nervového systému vč. 513 úmrtí
391 Těhotenství, puerperium a perinatální stavy vč. 2 úmrtí
33 Problémy s výrobky
3 810 Psychiatrické poruchy vč. 88 úmrtí
1 202 Poruchy ledvin a močových cest vč. 78 úmrtí
1 203 Poruchy reprodukčního systému a prsu vč. 2 úmrtí
8 513 Poruchy dýchacího, hrudního a mediastinálního systému vč. 489 úmrtí
9 995 Poruchy kůže a podkožní tkáně vč. 39 úmrtí
845 Sociální situace vč. 19 úmrtí
636 Chirurgické a lékařské zákroky vč. 48 úmrtí
5 454 Cévní poruchy vč. 188 úmrtí
Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) společnosti Oxford/ AstraZeneca: 4 200 úmrtí a 887 314 závažných následků do 17.7.2021.

10 414 poruch krve a lymfatického systému včetně 175 úmrtí
14 055 kardiovaskulárních onemocnění

106 Sociální situace včetně 3 úmrtí
429 Chirurgické a lékařské zákroky vč. 30 úmrtí
1 692 Cévní poruchy vč. 73 úmrtí

*Tyto celkové údaje jsou odhady na základě hlášení zaslaných do systému EudraVigilance. Celkové hodnoty mohou být mnohem vyšší na základě procenta hlášených nežádoucích účinků. Některá z těchto hlášení mohou být také hlášena do databází nežádoucích účinků jednotlivých zemí, jako je americká databáze VAERS a britský systém žlutých karet. Smrtelné případy jsou seskupeny podle příznaků a některé smrtelné případy mohly být důsledkem více příznaků.

 

Avatar

MZ

0 0 votes
Article Rating
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Igor Zemánek

Je to hnus přátelé, ale také naplnění proroctví. Svět, tedy lidstvo všeobecně opustilo dva zákony, které se nemění a budou vždy platit. Nedal je člověk, ale samotný SVOŘITEL NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH BŮH. Ty zní takto:

„BUDEŠ MILOVAT SVÉHO STVOŘITELE CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU MYSLÍ A CELOU SVOU SILOU“

„BUDEŠ MILOVAT SVÉHO BLIŽNÍHO, JAKO SÁM SEBE“

Co je na těchto dvou ZÁKONECH K NEPOROZUMĚNÍ? Proto čekejte následky, které z nedodržení plynou. Milujete jen sebe, své požitky, svou jedinečnost, popřípadě jen pár blízkých lidí? Pak se nedivte, ŽE POSLEDNÍ ZPŮSOB, JAK POCHOPIT, ŽE TOTO NENÍ SPRÁVNÉ A OBA ZÁKONY JE NUTNÉ DODRŽOVAT, muselo být lidem dáno na vědomí vlastní medicínou, co se stane. Sami začněte hledat svého Stvořitele, ale celou silou, celým srdcem a celou myslí a jistě se vám dá nalézt.

Už nyní mnozí z vás chtějí odstranit tyranské fašistické vlády a taky se to stane, protož tak o tom mluvila samotná ústa JeHoVaH vojsk.

TOP Zprávy

Česká vláda včera obvinila české ženy, že málo pracují, a rodí děti! A proto jim chce snížit důchody! Je to nehorázná lež! Opak je pravdou! Bruselské údaje přece Petře Fialo nelžou!

FacebookTweetEmailPrint Ministr Fialové vlády Marián Juračka včera nehorázně obvinil české ženy, že pracují a rodí méně než Francouzky, a proto se v Česku musí prodloužit doba odchodu Čechů do důchodu! Manfred Webber včera z Berlína rázně zavelel, a politika se bude měnit! Už se těším, jak bude Markéta Pekarová-Adamová hlásat nové berlínské myšlenky! Při psaní […]

Přečtěte si
Zprávy

Brusel se chystá zabavit všechny České, Polské a Slovenské lesy! Novela zákona je už připravena ke schválení!

FacebookTweetEmailPrint V Polsku vystoupil před pár dny v televizi mluvčí tamních státních lesů, které vlastní skoro 30% území Polska, Michał Gzowski, a varoval, že Brusel  se chystá zabavit polské lesy! To je 1/3 našeho území. Pokud to předáme byrokratům v Bruselu, lesy skončí, to je strašné. V tuto chvíli jako Státní lesy, jako Polsko, jsme proti […]

Přečtěte si
Zprávy

George Soros: K novému světovému řádu: Budoucnost NATO

FacebookTweetEmailPrint Jak válka na Ukrajině zuří, není pochyb o tom, že lidské náklady jsou pro Ukrajinu obrovské, včetně pravděpodobně více než  100 000 vojáků, kteří zahynuli v bojových operacích. Byl však jeden muž, který předpověděl mnohé z toho, co se stalo v bitvě na východě Evropy: George Soros. Finančník miliardář – oligarcha, často zobrazován jako […]

Přečtěte si