10 důvodů, proč se nedám očkovat a to i za cenu ztráty života

Zde předkládám i pro vás drazí čtenáři, mé osobní důvody, které mne k tomu vedou.

Zaprvé – JSEM INFORMOVANÝ

Zadruhé – TAM KDE SE CENZURUJÍ INFORMACE i DRUHÉ STRANY, tedy oponentů, VŽDY JE CÍTIT SMRAD. Jak už léta víme, ryba smrdí od hlavy, zde je tou hlavou samotný systém

Zatřetí – BYL JSEM STVOŘEN BEZ POTŘEBNÝCH CIZORODÝCH LÁTEK s plně vyvinutým imunitním systémem. Díky dědičnému hříchu jsem odsouzen ke stárnutí a smrti. Toto nikdo nemůže změnit, mzdou za hřích je smrt. Vysvobození ze smrti je jenom skrze vzkříšení. Toto bude lidem dosvědčeno na jejich vlastní oči v předem stanovený čas

Začtvrté – CELÝ COKOLIV 19 a nyní už i 21, JE NEJENOM PODVOD, ALE POKUS ELIT NA LIKVIDACI 90% LIDSTVA. Co vám ta jelita, pardon elita nikdy neřekne je? Že to není jejich rozhodnutí, ale plní rozkazy těch, koho sami uctívají. Stačí trochu pátrat a rychle člověk pochopí komu podlehli. SAMI VÍ, ŽE Z ROZJETÉHO VLAKU KDE NASTOUPILI DOBROVOLNĚ, aby se měli lépe než zbytek lidstva, že výstup je jen nohama napřed, nebo v dřevěném spacáku. Takže musí v jízdě pokračovat, za své vlastní bohatství zaplatili cenu nejvyšší. Tou je ztráta naděje na věčný život po vzkříšení

Zapáté – COKOLIV 19 i COKOLIV 21 JSOU BIOLOGICKY UPRAVENÉ VIRY, KTERÉ BYLY NEZNÁMÝM PACHATELEM ROZSTŘÍKNUTY PO CELÉ PLANETĚ FORMOU AEROSOLU A NE PŘENESENY Z ČLOVĚKA NA ČLOVĚKA. Viz jasně provedená studie na České Poště, jak o tom informovala Prima CNN ve včerejších večerních zprávách. Soňa Peková, jediný člověk v ČR, byla schopna analyzovat tu 19 a jasně odhalila manipulaci s tím to virem v laboratoři

Zašesté – POZITIVITA NA COKOLIV 19, BYLA ODHALENA NEJENOM V KREVNÍV VZORCÍCH DÁRCŮ KRVE UŽ V KREVNÍCH KONZERVÁCH MINULÉHO ROKU, TEDY ROK PŘED EPIDEMIÍ, a světe div se, žádná pandemie nebyla. Proč? Protože GLOBÁLNÍ RESTART MŮŽE PŘIJÍT AŽ PO INAUGURACI JOE BIDENA! Důkazy o zfalšování voleb v USA jsou nejenom předloženy, ale široce cenzurovány. Ale to nejdůležitější zaznělo na setkání těch, kdo dostávají své příkazy přímo od skutečných vládců tohoto světa, od těch co uctívají, a to v Davosu 2020. Dalším důkazem je kniha skutečného ŠVÁBA, NEJENOM PODLE PŘIJMENÍ, která se jmenuje Globální restart

Zasedmé – VŠE JEDE PO CELÉM SVĚTĚ PODLE STEJNÉHO SCÉNÁŘE, STEJNÉ PROCESY, NIKDE ANI STOPA, ŽE BY TO MĚLO BÝT JINAK. Jen důkaz toho, že nemají ti, kdo vše ohlašují a zakazují, absolutně žádný vlastní rozum, své myšlenky. A pokud si někdo myslí, že například Igorek Matovičů dělal něco spontánně, aby se projevila nějaká kreativita. tak to bylo jenom proto, že stále stejný obraz se omrzí a divák spotřebitel by si mohl všimnout, že se s ním hraje hra na jeho destrukci a polapení

Zaosmé – HNUTÍ QANON, NEJVĚTŠÍ PODVOD NA ALTERNATIVU. JE TO TAKZVANÁ HRA NA MESIÁŠE, který však přijde z východu. Proč se ve Zjevení 13. kapitole, kde je ta značka 666 mluví o tom, že mu má beránek se dvěma rohy, co mluví jako drak, že mu má jenom připravit cestu? Protože je tou ubitou hlavou. za kterou poběží očkovaní a neočkovaní, tak tím je SOCIALISMUS STALINSKÉHO TYPU a ne ten Kabalistický. Jinak akce Golgota

Zadeváté – NEJSEM ČÁSTI TOHOTO SVĚTA, jako jím nebyl ani Jehošua Kristus. Nebyli součástí tohoto Satanova světa ani jeho skuteční následovníci. apoštolové a první skuteční křesťané, které Satan hubil Neronovou rukou v arénách, či jako osvětlení, kdy je pověsil na kůly a kříže a zapaloval je. Stejně jako to udělal Hitler pro potěchu Satana, když nařídil zlikvidovat 10.000 badatelů Bible v koncentračních táborech, kteří jako jediní znali jméno svého nebeského Otce a ač jich 10.000 zavraždil, po skončení války jich bylo v tom samém NĚMECKU 20.000. Je smutné, že skoro všichni odpadli podle Danielova proroctví a stali se největšími modláři

Zadesáté – I KDYŽ VÍM, ŽE BUDE ROZPOUTÁN TEROR, KTERÝ I MNE BUDE STÁT ŽIVOT, přesto budu vždy chválit našeho STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, protože to nebyl nebeský Otec, kdo si přál, aby k tomu došlo, ale jen a jen Satanova a lidská svobodná vůle. Co se tím prokáže? Jak ubohým se stalo lidstvo, když přistoupilo na vznik náboženských domů bez skutečného STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, JEHOVY BOHA.

VYJDĚTĚ Z NĚJ VY, KDO JSTE STÁLE V TĚCHTO DOMECH a opusťte to VELKÉ MĚSTO, VELKÝ BABYLON! Proč by vás měli bít vaší spoluobčané, až zjistí, jak velký podvod ten VELKÝ BABYLON byl? Hledejte nebeského Otce a důvěřujte jeho plánu a ne plánu smrtelných lidí, ve kterých není ZÁCHRANA.

Více zde.

 

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

One thought on “10 důvodů, proč se nedám očkovat a to i za cenu ztráty života”

  1. Německá televize varuje, stejně jako jsme na stránkách varovali i my, o čem je skutečně očkování. Vkládám FB odkaz i s titulky!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Ví WHO něco, co my ne? Teror strachem dále pokračuje, ale od spuštění očkování už na reálném základě. Opět si dovoluji propojit s tím, kde se skutečně nacházíme v proudu času podle Písma. Že se neděje nic náhodou.

Právě nyní vyšla tato zpráva WHO. Najdete ji zde. Není to ani deset minut, kdy jsem si po čase rozklikl jiné stránky, kam chodím proto, abych byl v obraze, co nám Bílé klobouky oznamují skrze vybrané stránky, abych tam nalezl informace o takzvané očkovací látce Pfizer a jejich vedlejších účincích, jenž se našli ve firemních […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité Home iZbible O5G Politika Top News

Pandemický zákon, kolaps nemocnic, velký reset..co ty výrazy znamenají?

Pandemický zákon, kolaps nemocnic, velký reset..co ty výrazy znamenají? Odpověď najdeme v malém výkladovém slovníku covidistické hatmatilky, inspirovaným před lety zveřejněným Malým výkladovým slovníkem sluníčkářské hatmatilky. Boj s epidemií – zástupný výraz pro obchod s ochrannými prostředky a zdravotním zbožím s pomocí farmaceutického fašismu, kdy nadnárodní společnosti využívají vlády k donucení obyvatel států k nákupu jejich […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

SKUTEČNÝ BOŽÍ LID V ČASE KONCE. JAK JEJ MŮŽEME NALÉZT? JE PRONÁSLEDOVÁNÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH V RUSKU NAPLNĚNÍM PROROCTVÍ?

Obdržel jsem upozornění na měsíční zpravodajství pro měsíc květen 2021, drahou sestrou Jindřiškou, která slouží v této náboženské organizaci přes 40 let. Velmi oceňuji, že miluje STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH BOHA. Pustil jsem si tedy toto zpravodajství, abych si vyslechl výklad k proroctví z knihy Daniel. Jak mnozí čtenáři ví, existuje kniha, kterou naleznete […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si