Štítek: islam

Svět hoří a já mám jeden sen.

Každý den. Každý den. Každý den… se dočítám zprávy o tom, že někde někoho zabili, napadli, znásilnili takzvaní lidé, kteří nejsou původem Evropané. Zatím se to děje ve Francii, Německu, Británii a ostatních...

ČESKÁ VLÁDA PODÁVÁ AGRESORŮM SVOU POMOCNOU RUKU!

Kdysi, v dávných dobách, existovala na našem území kmenová společenství. Lidé se sdružovali do menších, nebo větších uskupení, ve kterých převládaly především rodinné vazby. Těmto kmenovým uskupením zpravidla vládl stařešina, vladyka, kmet, nebo...