Putin: Humanistické hodnoty islámu učí lidi spravedlnosti a milosrdenství

Během projevu ruského prezidenta Vladimira Putina zazněly zajímavé myšlenky. Jak vyplývá z videa, projev je směrován k představitelům muslimského vyznání při příležitosti otevření chrámové mešity. V obecenstvu mimo jiné sedí i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, či hlava Čečenska Kadyrov

„Korán hlásí: Predháňejte se navzájem v konání dobra. Rusko vždy bylo mnohonárodní zemí a zemí mnoha vyznání. Toto vzájemné obohacování různých kultur, tradic a náboženství bylo vždy charakteristickým rysem a silou naší země, Ruska, „začal svůj projev ruský prezident Vladimir Putin.

„Například existence moskevské muslimské komunity sahá hluboko do středověku. Příkladem toho jsou tatarské kořeny mnoha názvů ulic našich měst. Tradice osvíceného islámu se v naší zemi rozvíjely mnoho staletí. A skutečnost, že v Rusku v míru žijí mnohé národy a náboženství je bezesporu ohromnou zásluhou muslimské společnosti, která vnesla obrovský vklad harmonie do naší společnosti a vždy se snažila stavět vnitřní mezináboženské vztahy a komunikaci na principech náboženské tolerance, „pokračoval v projevu u příležitosti otevření chrámové mešity Putin.

Dodal, že v současnosti je tradiční islám nedílnou součástí duchovního života Ruska. „Jeho humanistické hodnoty, stejně jako hodnoty jiných tradičních náboženství, učí milosrdenství, spravedlnosti a péče o své blízké a všechno toto si vysoce ceníme.“

Za posledních 20 let počet islámských kulturních a náboženských institucí v Rusku prudce stoupl. „Objevily se opravdu nádherné mešity v Tatarstánu, Čečensku a ‚dalších regionech Ruské federace.“

Putin dále připomněl, že v roce 2003 se Rusko stalo stálým pozorovatelem v Organizaci islámské konference. Tisíce poutníků z Ruska vykonávají pouť do Mekky a také stoupl počet škol spojených s mešitami. „Je velmi důležité, aby se muslimská mládež učila tradičním islámským hodnotám a zabránilo se tak snahám vnutit nám světonázor, který je nám cizí a který nemá nic společného s islámem.“

„Zdůrazňuji, že stát bude i nadále pomáhat ve vytváření lokálních islámských škol, v rámci svého systému náboženské obrody. Určitě víte, že jsem nabídl podporu vedení Tatarstánu a vedoucím muslimským duchovním při vytvoření Bulharské islámské akademie. Tímto způsobem bude obrozeno starobylé duchovní a naučné centrum ruských muslimů, „zaznělo v Putinově projevu.

„A samozřejmě musíme rozšířit muslimské kulturní a naučně-vzdělávací centrum muslimské jednoty, prodat jim tak duchovní, kulturní a morální kodex, který je nedílnou součástí tradičního islámu v Rusku. Jsem si vědom důležitého úkolu vedoucích muslimských duchovních v posíleni mezinárodního a mezináboženského porozumění. „

Putin se však vyjádřil i k temné stránce věci: „Odmítnutí a odsouzení všech projevů radikalismu a fundamentalizmu se stalo významným příspěvkem v boji proti nacionalismu a náboženskému extremismu, což je důležité zvláště dnes, kdy se mnoho lidí snaží cynicky využít náboženské cítění k politickým cílům. „

„Vidíme, co se děje na Blízkém východě a co k tomu bylo řečeno, kde teroristé z Islámského státu kompromitují velké mírové náboženství, kompromitují islám, rozsévají nenávist, zabíjejí lidi a to včetně duchovních, barbarsky ničí památky světové kultury. Jejich ideologie je založena na lži, na totálním překroucením islámu. Snaží se verbovat stoupence i v naší zemi. „

Putin na závěr dodal, že „ruští muslimští vůdci odvážné a neohroženě používají svou autoritu k popírání extremistické propagandy. Chci těmto lidem vyjádřit obrovskou úctu. Skutečně dělají svou práci hrdinsky a to i za cenu ztrát, ale nepochybuji o tom, že i v budoucnu budou vzdělávat a vychovávat věřící v duchu humanismu, milosrdenství a smyslu pro spravedlnost. „

Na úplný závěr Putin přítomným blahopřál k otevření chrámové mešity. „Blahopřejeme celé ruské muslimské komunitě k tomuto krásnému svátku a přeji všem ruským muslimům dobro, štěstí a prosperitu. Blahopřejeme vám k otevření mešity. „

Celý projev s českými titulky je zde:

zdroj:hs.sk

Facebook komentáře - hlas lidu:

Tags:,