Odvodňování pevnin = klimatická změna / VIDEO

Pro vlády států světa.

Pro delegáty klimatické konference v Paříži (2015) UNFCCC

Život na pevninách nikdy nebude existovat bez vody, půdy, sluneční energie a přirozených skleníkových plynů.

 

Pokud zastavíme odvodňování pevnin: zastavíme jejich přehřívání sluneční energií

zastavíme globální oteplování

zastavíme tání ledovců

zastavíme stoupání hladin oceánů

zastavíme povodně

zastavíme sucha

zastavíme snižování hladin podzemních vod

zastavíme vysychání potoků a řek

zastavíme sesuvy půdy

Naše řešení dokáže zastavit klimatickou změnu!

Ověřené řešení existuje. Je okamžitě účinné a trvale udržitelné.

Máte děti?
Máte vnoučata?
Chystáte se založit rodinu?
Jakou budoucnost zanecháte dalším pokolením?
Problém, na který se zaděláváme několik desítek let, je stále viditelnější.
Pole i lesy jsou stále sušší.
Nepochopitelně odvádíme vodu do moří a divíme se, že máme vody nedostatek.
Problém má znatelné příčiny i jednoduché, levné a fungující řešení.
Jen to nikoho nezajímá.
Štefan Vaľo Vám vysvětlí jak zachovat vodu, lesy i úrodu pro další generace.
PROSÍM šiřme celosvětově. oslovme politiky, ministerstva i podniky, tady jde o naši budoucnost, potravinovou soběstačnost, lesy, život.

 

 

 

Facebook komentáře - hlas lidu: