Ingrid Carlqvistová: Švédové se stávají menšinou ve vlastní zemi

V největší severské zemi platí od 1. ledna 2015 zákon, který umožňuje stíhat obyvatele za jakoukoliv kritiku migrace nejen ve veřejných projevech, ale i na internetu. Trestným činem je ve Švédsku i kritika vládních úředníků za to, jak řeší, případně neřeší otázky migrace (!).svedsko-640x384

Poslanec Andrew Norlén, člen ústavního výboru švédského parlamentu se vyslovil, že schválený zákon se rychle stane odstrašujícím pro případné kritiky. Názory tohoto poslance postupně nacházejí živnou půdu i v Evropském parlamentu. Pokud se intelektuální elity nevzpamatují, posvátné krávy multikulturalismu zničí evropské národy a evropskou civilizaci v horizontu několika desetiletí, což je z hlediska historie velmi, velmi krátké období.

K vážné situaci ve Švédsku a utajovaných problémech s migrací se v médiích hlavního proudu veřejnost nedozví. Mnozí z tamních autorů píšících otevřeně o problémech s migranty se ze strachu před stíháním skrývají v anonymitě. Spisovatelka a novinářka Ingrid Carlqvistová je jedna z mála bojovnic za svobodu projevu a otevřená kritička zhoubného multikulturalismu, který dusí Evropu.

Problematice islamistické imigrace – noční můře švédského obyvatelstva – věnovala mnoho článků a knih, například: Švédsko se řítí do anarchie, Je svoboda projevu ve Švédsku? – Severské kontemplace, Mé nejvnitřnější obavy, Mezi nebem a zemí a jiné. Stejně analyticky přesvědčivé a stylisticky působivé jsou její vystoupení v sousedních severských zemích. Její nedávná přednáška před finským publikem v Helsinkách vyvolává u posluchačů mrazení v zádech. Mimo jiné v ní upozornila, že pokud bude současný vývoj imigrace do do Švédska pokračovat, za desetiletí se Švédové stanou menšinou ve vlastní zemi. Video z přednášky doporučujeme shlédnout.

 

zdroj: napalete

Facebook komentáře - hlas lidu: