Důležité

Důležité

Svět se zbláznil a není v něm žádný selský rozum a není v něm žádná moudrost. Zamysleme se prosím nad věcmi, které se dějí, zda i my nejednáme podle moudrosti bláznivého světa.

Chtěl jsem věnovat tento článek očkování, ale jsem veden k tomu, abych se zaměřil na jiný problém, který může být zhoubnější, než zmiňované očkování. Už více jak pět let na těchto stránkách zveřejňuji postupně rozbor biblických textů, jak jsou mi odhalovány, když se brodím Písmem a světovými událostmi sem a tam. Ač nikomu nevnucuji, že […]

Přečtěte si
Důležité

Na Jamajce vybuchla dnes sopka Svatého Vincenta. Cokoliv 19 v akci. Lidé, kteří měli být evakuováni, se nedostali na lodě, protože nepředložili doklad o očkování. Tuto ŠOKUJÍCÍ ZPRÁVU přinesla americká stanice CBS

Představte si situaci, odjedete na Jamajku, chcete si užít krásnou dovolenou, projdete si všemi formalitami, včetně špárání v nose a najednou vám kousek od hotelu vybuchne sopka. JE NAŘÍZENÁ EVAKUACE, VEZMETE SI JEN TO , CO RYCHLE POPADNETE DO RUKY A BĚŽÍTE K PŘÍSTAVU. UŽ NASTUPUJETE NA PŘIPRAVENÉ ZÁCHRANNÉ PLAVIDLA, KDYŽ NAJEDNOU VÁM KAPITÁN LODI […]

Přečtěte si
Důležité

VELKÉ VAROVÁNÍ PRO TAKZVANÉ NÁSLEDOVNÍKY KRISTA! Jak poznáte, že vás Kristus nezná, ač mu říkáte: „PANE, PANE, COŽ NEDĚLÁME MNOHO MOCNÝCH SKUTKŮ V TVÉM JMÉNU?“.

Šiřte tuto informaci prosím, mezi všechny ty, jenž je znáte, protože vám tvrdí, že oni jsou učedníky Jehošuy (Ježíše) Krista. Možná tak některým zachráníte jejich život, ač sami nevěříte, že existuje STVOŘITEL NEBE a ZEMĚ. Možná, že díky jejich proměně, KDYŽ SI UVĚDOMÍ SVOU CHYBU i vás jejich proměna přivede k přemýšlení, zda vám někdo […]

Přečtěte si
Důležité

Přestaňte naslouchat falešným učitelům! Čiňte pokání, vy, jenž jste uvěřili, že vás Kristus vytrhne před Velkým soužením!

Celý takzvaný „křesťanský svět padl za oběť Satanovu podvodu skrze falešné učitele Písma, když jim slibovali, že je „nevěsty Kristovy“ Jehošua pozvedne do nebe, aby neutrpěli škodu. JAK NEBIBLICKÉ, JAK ODPORNÉ! V ČR si z tohoto námětu udělal dobrý byznys Sergej Mihál a ti, co se nechávají vést smrtelnými lidmi, podlehli jeho falešným slibům. Proč? […]

Přečtěte si
Důležité

Analýza toho, co můžeme očekávat od druhé poloviny tohoto měsíce do podzimu letošního roku. Jak to souvisí s proroctvími o sedmi trubkách z knihy Zjevení 8. a 9. kapitoly? Vysvětlení symboliky, kterou obdržel ve vidění apoštol Jan.

Omlouvám se čtenářům, že přichází můj další článek až nyní, ale mým cílem není stále opakovat jedno téma, které hýbe světem, ale dát vám vhled, který nám pomáhá vidět události v kontextu s Písmem, jeho prorockým významem, abychom mohli pozvednout hlavu a nebáli se věcí, které přichází na celou obydlenou zemi. Nehledám svou vlastní slávu, […]

Přečtěte si
Důležité

Je očkovaní a testování na Cokoliv 19 a 21 označením 6.6.6.? Nebo je to jinak? Bude to čip, nebo je čip jen zástěrka?

Dostávám od svých přátel tyto otázky. Je tedy POTŘEBA na ně odpovědět skrze Písmo a ne vlastní moudrostí. Abychom nalezli správnou odpověď, musíme se nejprve zamyslet nad tím, PROČ NA ČELO A NA RUKU? Kniha Zjevení je zapsána tak, abychom věci v ní sepsané, chápali díky moudrosti, která sestupuje od samotného STVOŘITELE, jenž se v […]

Přečtěte si